Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Συντήρηση οδικού δικτύου Σάμη – Πυλάρου – Ερίσου.


 Συντήρηση οδικού δικτύου Σάμη – Πυλάρου – Ερίσου.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό,  για  την  ανάθεση  του  έργου «Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου», με  προϋπολογισμό: 200.000,00 €  με  Φ.Π.Α.
Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π)  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι...
  της 10-03-2016. Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556, FAX  επικοινωνίας  26713 60601,   αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 15-3-2016 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής
επιστολής  συμμετοχής  ύψους 3.252,03 €.
Το  έργο  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002.   

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
 
ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.