Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Kατασχέσεις fast track ακινήτων - καταθέσεων


Με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που κατατέθηκε στη Βουλή, όσοι καθυστερούν να εξοφλήσουν φόρους ή πρόστιμα πάνω από 30 ημέρες απειλούνται με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, αν είναι πάνω από 1.000 ευρώ (ακαταδίωκτο όριο), αλλά και καταθέσεων, κινητής και ακίνητης περιουσίας. Με τη ρύθμιση δεν γίνεται διάκριση εχόντων και οικονομικά αδύναμων, ενώ μειώνονται τα πρόστιμα για πλαστά ή εικονικά τιμολόγια από 50% έως 75%. Την ίδια ώρα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εξακολουθεί να συντηρεί τη συζήτηση για την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία από τις τράπεζες μετά το τέλος του έτους.
Στον Κώδικα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Σε περίπτωση μη καταβολής εντός 30 ημερών, από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης της εφορίας, του φόρου, οι φορολογικές αρχές μπορούν προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ........
φορολογούμενου. Πρόκειται για μέτρα, όπως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων κ.ά.
- Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες ή υπόνοιες, ότι ο φορολογούμενος θα προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων ή προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εγκαταλείψει τη χώρα, ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να λαμβάνει επίσης μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ακόμη και πριν τη νόμιμη ημερομηνία καταβολής της οφειλής.
- Αν ο φορολογούμενος μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του για να αποφύγει τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι φορολογικές αρχές μπορούν να ασκούν αγωγή καταδολίευσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
- Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
- Αν κατά τον χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του, περιλαμβανομένων των παρακρατούμενων και επιρριπτομένων φόρων, οι μέτοχοι ή εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 5%, ευθύνονται για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος, λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία τελευταία έτη.
- Το δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει φόρους που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο εντός 90 ημερών.
Μερική άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών εξετάζεται για το 2014
Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις σημερινές δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης σήμερα σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Αναφερόμενος στο θέμα, δήλωσε ότι το 2014 θα επανεξεταστεί το θέμα της απαγόρευσης με σκοπό να μην καταρρεύσουν οι τιμές ακινήτων αφού στο μέλλον όταν αρθεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών θα βγουν μαζικά χιλιάδες  ακίνητα σε πλειστηριασμούς παρασύροντας σε εξευτελισμό των τιμών .
Πρόστιμα 
Το νέο φορολογικό ισοσκελίζει τα πρόστιμα για «αδύναμους» και «κατέχοντες», μειώνοντάς τα για φορολογικούς παραβάτες που προέρχονται από μεγάλες Ανώνυμες Εταιρίες που τηρούν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τη δικαιολογία του άμεσου εισπρακτικού στόχου.
Όπως επισημαίνει και στο ρεπορτάζ της η "Αυγή" ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπει και την αναδρομική μείωση των προστίμων που έχουν επιβληθεί τόσο για τυπικές όσο και για ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, ενώ εισάγει στην καθημερινότητα των συναλλαγών των φορολογούμενων με την εφορία την έντοκη επιστροφή φόρων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, τη μείωση στα 5 έτη του χρόνου παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα του Δημοσίου να στοιχειοθετεί φοροδιαφυγή όταν επιχειρήσεις μέσα από νομότυπες διαδικασίες και συναλλαγές απέδειξαν εισοδήματα.
http://www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.