Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών από τον Ενιαίο Αγροτικό ΣυνεταιρισμόEνιαίος  Αγροτικός  Συνεταιρισμός  Κεφαλληνίας  & Ιθάκης
 «Ε . Α . Σ . Κ . Ι
             United Agricultural Cooperative of Kefallinia & Ithaca
Αριθμ. Πρωτ. 275/08.4.2013 
Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός στα πλαίσια της περαιτέρω εξυπηρέτησης των Κεφαλλήνων και Θιακών αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν προβεί σε πώληση αγροτικών προϊόντων το 2012, θα προβεί στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. και στη σύνταξη του φακέλου βάση του Αρθ.41 Ν.2859/2000
Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες αποτελεί το σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται....
από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν προς την Περιφερειακή Ενότητα, το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ακόμη και αν οι δραστηριότητες τους απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., όπως νοσοκομεία, κλπ. 
Ως εκ τούτου, κάθε δικαιούχος αγρότης – κτηνοτρόφος ο οποίος κατέχει οποιοδήποτε από τα κάτωθι δικαιολογητικά έτους 2012 και επιθυμεί να διεκπεραιώσει την διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α., να προσέλθει και να προσκομίσει τα πρωτότυπα στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού : 

1.Τιμολόγια Αγοράς ή Πώλησης Αγροτικών Προϊόντων 

2.Εκκαθαρίσεις για τις Πωλήσεις Αγροτικών Προϊόντων 

3.Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή Επαγγελματικών Δαπανών 

4.Εντάλματα Πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή 

αποζημίωσης στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων. Η παραπάνω διαδικασία παρέχεται από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό δωρεάν προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους παραγωγούς οι οποίοι ασκούν προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειάς τους ή μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους (γεωργία, εκτροφή ζώων, αλιεία, κλπ) και αγροτικές υπηρεσίες προς τρίτους με την προϋπόθεση ότι δεν τηρούν βιβλία εσόδων/εξόδων. Διευκρινίσεις παρέχονται καθημερινά στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι. 

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.