Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ ΓΙΑ 1 Ευρώ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ


ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ 
«Mε λογισμό και τ΄όνειρο» 
Διονύσιος Σολωμός 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
Δικηγόρος 
Στον Άρειο Πάγο & στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
Στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Αριστοτέλη Σίδερη 3 Τ.Κ. 49 100 – ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τηλ.: 26610 37627, fax: 2661 0 48517 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1€ 7-1-2013 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ & ΝΟΜΙΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΕΝΟΣ (1) ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ /ΜΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2013 
ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 

ΠΡΟΣ 
Τον / Τη Διευθύντρια –ντή Α΄ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας , με τη διττή ιδιότητά του, ως Προιστάμενου της Α΄ ΔΟΥ Κέρκυρας και ως Προιστάμενου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κέρκυρας, 

ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ 

---------------------- 
Εμείς που υπογράφουμε ονομαστικά στο τέλος της παρούσας, αναγράφοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μας προσήλθαμε σήμερα από τις 11.00-12.30 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κέρκυρας για να σας καταθέσουμε ο καθένας μας, όπως είχαμε κάθε δικαίωμα και εσείς αντίστοιχη υποχρέωση να δεχτείτε, για τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μας για το έτος 2013, ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ (1) ΕΥΡΩ, για τους Συνταγματικούς, νόμιμους, βάσιμους, αληθινούς και Κερκυραϊκούς Λόγους που τεκμηριώνουμε πιο κάτω. 

Όλο αυτό το διάστημα το γραφείο σας ήταν εγκαταλελειμμένο και οι υπάλληλοί σας είχαν τραπεί σε φυγή, δείχνοντας τη γύμνια ενός ασύντακτου κράτους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος που ορίζει ότι: 


«Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς.» 

Σας προσφέρουμε με Δικαστική Επιμελήτρια, ΛΌΓΩ των παραπάνω δημόσιων αρμοδιοτήτων που έχετε, και σας καταθέτουμε, ανάλογα με τις σημερινές οικονομικές μας δυνάμεις και εμπρόθεσμα, δηλ. στο δημόσιο ταμείο της εφορίας σας, το ποσό του 1ος (ενός) ευρώ υπέρ του δημοσίου, προς πλήρη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους 2013 των παρακάτω αυτοκινήτων μας, . 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ

1ος Λόγος: Διότι κατά παράβαση του Συντάγματος, παράνομα και χωρίς αιτιολογία προβλέπεται και επιβάλλεται προκαταβολή όλου του ποσού των τελών κυκλοφορίας ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 2013, μολονότι αυτό υπερβαίνει το ποσό των 200 €, ενώ θα έπρεπε να καταβάλλεται, χρεωστούμενο υποτιθέμενο, σε 6 διμηνιαίες δόσεις. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

2ος Λόγος: Διότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ανταποδοτικά ΤΕΛΗ και όχι φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, που αναφέρει ρητά ότι: 

«Kανένας φόρoς δεν επιβάλλεται oύτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμo πoυ καθoρίζει τo υπoκείμενo της φoρoλoγίας και τo εισόδημα, τo είδoς της περιoυσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγoρίες τoυς, στις oπoίες αναφέρεται o φόρoς.» 

Τα τέλη κυκλοφορίας όπως ορίζονται από το άρθρο 35 του νόμου 3986/2011, επιβλήθηκαν χωρίς τυπικό νόμo πoυ καθoρίζει τo εισόδημα, τo είδoς της περιoυσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγoρίες τoυς, στις oπoίες αναφέρονται, επιβάλλονται σε μια περιουσία που δεν επιφέρει εισόδημα, και της οποίας ο μόνος καθορισμός είναι τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα. (Τα κυβικά εκατοστά όμως δεν αντιστοιχούν στην αντικειμενική μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου). Κατά συνέπεια, δεν είναι φόρος και ως συνέπεια αυτού: 

Α) Δεν μπορεί ο Οικονομικός Έφορος να τα βεβαιώσει στο Δημόσιο Ταμείο, 

Β) Η καταβολή τους έπρεπε να συνδυάζεται με τη προηγούμενη εκπλήρωση από το κράτος των υποχρεώσεών του να παρέχει δρόμους σωρευτικά κατ΄αρχήν ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, κατά δεύτερον ΜΗ ΑΘΛΙΟΥΣ και κατά τρίτον ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ με το ποσό που εισπράττει. Το θέμα αυτό κρίνεται κάθε φορά κατά περίπτωση και δεν υπάρχει υποχρέωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας όταν το κράτος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για πολύ καλούς δρόμους, διότι τα ποσά που εισ’επραξε όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια του είχαν και του έχουν δημιουργήσει να μου παρέχει, να μας παρέχει ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

3ος Λόγος: Διότι, σύμφωνα με την αρ. 428/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου) : 
«τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικών τελών, δεν είναι φόροι, και επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για τη χρησιμοποίηση από τους τελευταίους του οδικού δικτύου της χώρας και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την συγκάλυψη των δαπανών συντήρησης του δικτύου τούτου». 

Από τα τεράστια ποσά λοιπόν που εισέπραξε από τα τέλη κυκλοφορίας το κράτος, συγκεκριμένα 1.589.900.000 ευρώ κατά το 2010 και 1.116.100.000 ευρώ κατά το 2011 (σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προς εξώδικη διαμαρτυρία πολιτών, με θέμα: «Χορήγηση στοιχείων εσόδων κρατικού προϋπολογισμού»), ελάχιστα επενδύθηκαν για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας μας και την κατασκευή νέων δρόμων και ελάχιστα από αυτά επέστρεψαν στα ΝΗΣΙΑ της ΚΕΡΚΥΡΑΣ,ΠΑΞΩΝ,ΟΘΩΝΩΝ,ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, του πρ.Νομού Κέρκυρας, όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Με αποτέλεσμα οι δρόμοι μας να παραμένουν άθλιοι, όπως ήταν πριν 30 χρόνια, ασύμβατοι με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές οδοποιίας και άκρως επικίνδυνοι. Απόδειξη του ισχυρισμού μας, εκτός των άλλων, αποτελεί και η σκληρή στατιστική των τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με την οποία κάθε χρόνο αφανίζεται ένα ολόκληρο χωριό 1.600 ατόμων, περίπου, από τον χάρτη της ελληνικής επικράτειας. Κατά συνέπεια αφού το κράτος δεν εκπλήρωσε τον ανταποδοτικό χαραχτήρα των τελών δεν νομιμοποιείται συνταγματικά, δεν νομιμοποιείται από τον ίδιο τον νόμο θέσπισης των τελών κυκλοφορίας και από τον ανταποδοτικό τους χαραχτήρα και την αντίστοιχη δική του υποχρέωση να μου παρέχει καλούς και ασφαλείς δρόμους, δεν νομιμοποιείται δημοκρατικά, δεν νομιμοποιείται ούτε ηθικά να ζητεί ως κεφαλικό φόρο τέλη κυκλοφορίας δεν νομιμοποιείται για τους λόγους αυτούς να τα βεβαιώσει ως οφειλή μου στο Δημόσιο Ταμείο. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

4ος Λόγος: Διότι, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι τέλος ανταποδοτικό και έπρεπε άμεσα να επανεπενδύεται στον τόπο είσπραξης, στη προκειμένη περίπτωση στη Κέρκυρα, για συντήρηση του οδικού δικτύου και κατασκευή νέων δρόμων, από τις εισπράξεις του κράτους το 2011 από τη Κέρκυρα: α) Από τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ (2.000.000.000€) τζίρο των πρατηρίων βενζίνης Κέρκυρας από τα οποία 59% εισπράχθηκαν ως φόροι του κράτους δηλ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια ευρώ (1.200.000.000€) εισπράχθηκαν μόνον το 2011 από τη Κέρκυρα ως φόροι από τη βενζίνη που καταναλώθηκε στη Κέρκυρα και Β) από τα 80 εκ. ευρώ που εισέπραξε πέρυσι το 2011 το κράτος από τη Κέρκυρα που εσείς εκπροσωπείτε, από τα τέλη κυκλοφορίας μόνον 1,5 εκ. ευρώ επέστρεψε για δρόμους στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ και στην επιεικέστερη εκδοχή τους άθλιοι, γεμάτοι λακκούβες παντού, από το San Rocco μέχρι τον Κάβο και το Σιδάρι, από τη Παλαιοκαστρίτσα μέχρι τη Κασσιώπη, από το κέντρο της πόλης μέχρι τη Λευκίμμη, βασανιστήριο για τους πληρωτές του τέλους ιδιοκτήτες των Ι.Χ., και ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ του νησιού και εμείς είμαστε που πρέπει να εισπράξουμε αποζημίωση από το κράτος (εσάς) και την αυτοδιοίκηση και όχι να σας πληρώνουμε και από πάνω. 


ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

6ος Λόγος: Διότι, ενώ οι μισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήματά μας μειώθηκαν, κατά 40 % - 80% και κάποιους από εμάς μας κάνατε άνεργους, αυξήσατε τα τέλη κυκλοφορίας κατά ληστρικό τρόπο και χωρίς αιτιολογία. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

6ος Λόγος: Διότι τα τέλη κυκλοφορίας παρόλο που δεν είναι φόρος, επιβάλλονται αντισυνταγματικά ως φόρος σε μια περιουσία η απόκτηση της οποίας έχει φορολογηθεί με το τέλος ταξινόμησης, ενώ η χρήση της πληρώνεται και επιβαρύνεται και με τους υπέρογκος φόρους καυσίμων και με τα διόδια. Επιβάλλονται λοιπόν ως διπλή και τριπλή φορολογία, δίχως να καθορίζεται η παλαιότητά και η αντικειμενική μεταπωλητική της αξία, ούτε καν ο συντελεστής φορολόγησης! (Σημειώνουμε ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τα τέλη κυκλοφορίας καθορίζονται με έναν συγκεκριμένο συντελεστή φορολόγησης και όχι αυθαίρετα όπως στην Ελλάδα. π.χ. στη Γερμανία, τα αυτοκίνητα τύπου euro 3 πληρώνουν με συντελεστή 0,0675 ευρώ/κυβικό, δηλαδή εάν έχουν 2000 κυβικά, πληρώνουν τέλη 135 ευρώ/έτος, ενώ στην Ελλάδα 660 ευρώ/έτος. Πέραν τούτου έχουν τη δυνατότητα προσθήκης ενός «πράσινου φίλτρου» για μείωση των ρύπων, που θα επιφέρει επιπλέον μείωση των τελών. Ενώ στην Ελλάδα, η μόνη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος να συμβάλλουμε στην πράσινη ανάπτυξη είναι η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου! 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

7ος Λόγος: Διότι κατά παράβαση του Συντάγματος και των αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας στις οποίες υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη και τον κρατικό λειτουργό-εφαρμοστή του Συντάγματος και του νόμου, ο νόμος 3986/2011 άρθρο 35, ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ μεταξύ αυτοκινήτων που αγοράστηκαν πριν το 2010 και αυτών που αγοράστηκαν μετά το 2010 και η επιβολή υπέρογκων τελών κυκλοφορίας στα πρώτα, ενώ ελάχιστων έως μηδενικών στα δεύτερα, παραβαίνει το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο: 

Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς. 

Ο νόμος λοιπόν 3986/2011 στο άρθρο 35 για τα τέλη κυκλοφορίας κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των εύπορων πολιτών που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο, (άρα και να προσφέρουν περισσότερα στα δημόσια βάρη) απαλλάσσοντάς τους από τα τέλη κυκλοφορίας επειδή οι ρύποι του είναι λιγότεροι των 100 γραμμαρίων/χιλιόμετρο και μεταξύ των άπορων πολιτών που εξαναγκάζονται να διατηρήσουν το παλιό τους, και για το λόγο αυτό τιμωρούνται με υπέρογκα τέλη. (παρόλο που έχουν μικρότερη δυνατότητα προσφοράς) Ο νόμος είναι άδικος και αντισυνταγματικός διότι δεν δίνει τη δυνατότητα (όπως π.χ. συμβαίνει στη Γερμανία) τοποθέτησης του «πράσινου φίλτρου» στην εξάτμιση, δια του οποίου μειώνονται οι ρύποι και αντίστοιχα τα τέλη κυκλοφορίας. Πέραν τούτου ο νόμος είναι εξωπραγματικός, διότι είναι βέβαιο πως ένα κακοσυντηρημένο νέο αυτοκίνητο, εκπέμπει περισσότερους ρύπους από ένα παλιό καλοσυντηρημένο. Είναι ψευδής λοιπόν ο ισχυρισμός πως η φορολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους ρύπους, αφού οι ρύποι δεν ελέγχονται. Πέραν τούτου είναι βεβαιωμένο ότι η παραγωγή διαρκώς νέων αυτοκινήτων παράγει περισσότερους ρύπους από την διατήρηση των παλαιών. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

8ος Λόγος: Διότι, παράνομα και χωρίς συνταγματική και δίκαιη αιτιολογία, προβλέπεται διπλασιασμός των τελών σε όποιον τα καταβάλει μετά την 1η του έτους στο οποίο αντιστοιχούν, ενώ ο ίδιος ο νόμος προβλέπει 6 2μηνιαίες δόσεις για ποσά άνω των 200€, άρα όποιος τα καταθέτει μέσα στο 2013 τα καταθέτει εμπρόθεσμα. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

9ος Λόγος: Διότι, δεν υπάρχει λογοδοσία από τους υπουργούς και τους βουλευτές σχετικά με τον προορισμό των χρημάτων μας από τα τέλη, και τον τρόπο επανεπένδυσής τους στη συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής μας. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

10ος Λόγος: Ως κάτοικοι Κέρκυρας, ενός νησιού που για να ενωθεί με την άλλη Ελλάδα πρέπει πρώτα να πληρώσουμε πολλούς φόρους στο κράτος για να περάσουμε με το φέρρυ-μποτ και να πάμε Αθήνα ή Θεσ/κη ή στις άλλες πόλεις μέσω των οδικών αξόνων του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου (πρώην Εθνικής Οδού) και της Εγνατίας Οδού, αξόνων των οποίων οι δαπάνες συντήρησης καλύπτονται πλέον από ιδιώτες, είμαστε υποχρεωμένοι για την κύρια μετακίνησή μας ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΕ να πληρώνουμε προς τους ιδιώτες αυτούς διόδια, και ως εκ τούτου πρέπει να απαλλασόμαστε από ένα μεγάλο μέρος της υποχρέωσης να πληρώνουμε παράλληλα ανταποδοτικά τέλη κυκλοφορίας προς το κράτος. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

11ος Λόγος: Ως δημότες Κερκυραίων για τη χρήση των δρόμων του νησιού μας πληρώνουμε ανταποδοτικά τέλη στον Δήμο μου μέσω της ΔΕΗ, ο οποίος έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη συντήρησή τους. Απαλλάσσομαι επομένως από ένα ακόμη μέρος της υποχρέωσής μου να πληρώνουμε ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ανταποδοτικά τέλη στο κράτος, για τη χρήση των δρόμων της πόλης μας αλλά και των άλλων πόλεων, αφού και σε εκείνες για τη συντήρηση των δρόμων, πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη οι δημότες. Οι μόνοι δρόμοι λοιπόν που συντηρούνται ακόμη από το κράτος είναι οι παλιοί επαρχιακοί δρόμοι, οι οποίοι όμως στην πλειοψηφία τους είναι άθλιοι, ασύμβατοι προς τους κανονισμούς οδοποιίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικίνδυνοι, καθώς έχουν να διανοιχτούν και να συντηρηθούν από το 1970, όταν τα αυτοκίνητα στη χώρα μας ήταν ακόμη ελάχιστα σε σχέση με σήμερα. Θεωρώ λοιπόν πως το ποσό του ενός ευρώ, για την ενδεχόμενη χρήση αυτών των δρόμων (που χρησιμοποιώ σπανίως) είναι ικανοποιητικό. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

12ος Λόγος: Ως χρήστες αυτοκινήτων κάτω των 2000 κυβικών, οι περισσότεροι από εμάς , μεγάλης παλαιότητας τουλάχιστον πάνω από 8 έτη, ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ και μας ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΤΕ να πληρώνουμε το υπέρογκο ποσό των 660 ευρώ/έτος, ποσό που δεν αντιστοιχεί αναλογικά προς τα κυβικά του αυτοκινήτου μου, αν παρατηρήσουμε ότι το τέλος για τα 1600 κυβικά είναι 265 ευρώ και το τέλος για τα 1800 κυβικά είναι 300 ευρώ. Από τις αναλογίες αυτές προκύπτει ότι τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με συντελεστή 0,166 ευρώ περίπου ανά κυβικό εκατοστό, σύμφωνα με τον οποίον το αυτοκίνητο των 2000 κυβικών θα έπρεπε να πληρώνει 2000*0,166 =332 ευρώ. Χρεώνεται όμως με το διπλάσιο ποσό των 660 ευρώ, (δηλαδή με συντελεστή 0,33 ευρώ/κυβικό εκατοστό) θεωρούμενο ίσως ως είδος πολυτελείας (δίχως αυτό να αναφέρεται ή προσδιορίζεται από το νόμο). Γεγονός που όμως δεν συμβαίνει ούτε στα αυτοκίνητα των 4000 κυβικών τα οποία πληρώνοντας τέλη 1100 ευρώ, χρεώνονται με μικρότερον του 0,33 ευρώ/κυβικό συντελεστή. Τα αυτοκίνητά μας λοιπόν χρεώνονται ως πολυτελέστερα από πολλά αυτοκίνητα αμύθητης αξίας 4000 κυβικών, παρά την παλαιότητά τους, παρά την φθηνή μάρκα τους) και παρά την απαγόρευσή τους εξ’ αιτίας της αύξησης της τιμής της βενζίνας σε 1,8€ ανά λίτρο, για την οποία πληρώνουμε 59% φόρους στο κράτος. 

Επιπλέον είναι παράλογο, άδικο και αντισυνταγματικό αυτοκίνητο που περιορίζεται από τη νομοθεσία σε καθαρά επαρχιακή και αγροτική χρήση, να χρεώνεται χωρίς καμιά αιτιολογία, τέλη κυκλοφορίας με μεγαλύτερον συντελεστή ανά κυβικό από κάθε άλλο αυτοκίνητο, ακόμη και από τα πλέον πολυτελή. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

13ος Λόγος: Επειδή, όπως είναι σε όλους πλέον γνωστό, λόγω των υπέρογκων και παράλογων τελών κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα των 2000 κυβικών, για όσους από εμάς έχουμε τέτοια, έχουν απαξιωθεί, και οι περισσότεροι κάτοχοί τους τα έχουν ακινητοποιήσει παραδίδοντας τις πινακίδες τους, ή τα έχουν παραδώσει έναντι ευτελούς ποσού στις μάντρες μεταχειρισμένων οχημάτων, η μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου μου έχει πέσει κάτω των 660 ευρώ, καθώς δεν είναι χρήσιμο πλέον σε κανέναν ούτε για ανταλλακτικά. Η σχεδόν μηδενική τους μεταπωλητική αξία και το μειωμένο σημαντικά εισόδημά μας εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, δεν μας επιτρέπουν να ανταλλάξουμε το παλιό όχημά μας με κάποιο νέο, με αποτέλεσμα να το διατηρούμε λόγω ανάγκης και οικονομική ανέχειας, και όχι επειδή θεωρείται είδος πολυτελείας. Αν όμως παρ’ αυτά το κράτος έχει διαφορετική άποψη, ζητάμε να προσδιορίσει τη σημερινή του αξία (όπως υποχρεούται από το άρθρο 78 του Συντάγματος), και να αιτιολογήσει τον υπέρογκο συντελεστή φορολογίας του, που είναι ανώτατος όλων των άλλων κατηγοριών. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

14ος Λόγος: Διότι, ενώ το οικογενειακό μας εισόδημα μειώθηκε σημαντικά, εξ’ αιτίας της κακοδιαχείρισης του κράτους, τα ίδια πρόσωπα που ευθύνονται για την κακοδιαχείριση και την καταλήστευση της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας, αυξάνουν τα τέλη κυκλοφορίας (ειδικά του δικού μας αυτοκινήτου και της κατηγορίας του που δεν είναι η πολυτελέστερη) κατά τρόπο ληστρικό, παράλογο και αντισυνταγματικό, χωρίς καμιά αιτιολογία. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

15ος Λόγος: Διότι, τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν φορολογικό τεκμήριο, αφού δεν δηλώνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση και βάσει αυτού δεν μπορούν να περαστούν ως χρέος προς την εφορία σε περίπτωση μη καταβολής τους. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

16ος Λόγος: Διότι εξ αιτίας της κακοδιαχείρισης του κράτους από τους πολιτικούς μας και τους κρατικούς λειτουργούς, το εισόδημά μας έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα οι νέοι φόροι και η αύξηση των παλιών φόρων , τα διάφορα τέλη και το κόστος ζωής έχουν ακριβύνει, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αντικαταστήσουμε το αυτοκίνητό μας με κάποιο νεώτερο, ούτε να το εγκαταλείψουμε, διότι μας είναι απαραίτητο για την εργασία μας και για τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις, αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας του. 

Άλλωστε το δικαίωμα της μετακίνησής του ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ Μας, το έχουμε προπληρώσει κατά την αγορά του καταθέτοντας ως τέλος ταξινόμησης το ποσό των 4.693 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 469 ευρώ/έτος για 10 χρόνια χρήσης. Ποσό που σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως για παράδειγμα η Γερμανία, δεν προκαταβάλλεται αλλά εμπεριέχεται στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας στην οποία Γερμανία επίσης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ στους αυτοκινητόδρομους. 

Πέραν τούτου ο κάθε ένας μας κατά μέσο όρο κάνουμε 25.000 χλμ το χρόνο που αντιστοιχούν σε κατανάλωση βενζίνης που αντιστοιχεί στον φόρο καυσίμου (60% επί της λιανικής τιμής 1,8 ευρώ/λίτρο) Δηλαδή συνολικά, για χρήση 25.000 χιλιομέτρων κατά τα έτη 2012 και το έτος 2013,πληρώσαμε ο καθένας μας και θα πληρώσουμε πάλι στο κράτος 3.000 ευρώ από φόρους επί της βενζίνης, άμεσα εισπρακτέους κάθε εβδομάδα που βάζουμε βενζίνη και κατά συνέπεια , εκτός των τελών κυκλοφορίας. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

17ος Λόγος: Διότι δεν είπατε ποτέ και συνεχίζετε να μη μας λέτε που πάνε οι φόροι μας και γιατί αφήνατε τους δρόμους μας άθλιους και ένα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌ ΣΥΝΕΧΕΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ για κάθε οδηγό, με πολλά θανατηφόρα τροχαία και πολλά ατυχήματα με τραυματισμούς. 

Κάνατε τη Κέρκυρα, αναλογικά με τον πληθυσμό της, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ! 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

18ος Λόγος: Διότι εξ αιτίας της διαβάθμισης των δρόμων της Κέρκυρας από επικίνδυνους μέχρι άθλιους, μας έχετε σαραβαλιάσει τα αυτοκίνητά μας και μας έχετε προκαλέσει πολλές ζημίες και «πρόωρη γήρανση»των αυτοκινήτων μας. Μας έχετε υποβάλλει τα τελευταία. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

19ος Λόγος: Διότι δεν έχουμε χρήματα να τα πληρώσουμε. Μας έχουν ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΑΣ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ 

Για τις παραπάνω παράνομες και άδικες πράξεις σας για τη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ να αρνηθείτε την κατάθεση 1€ για τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πράξη σας αναιτιολόγητη που προσβάλλει ταυτόχρονα τη προσωπικότητά μας, ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ, προσβάλλει και επιπρόσθετα στοιχειοθετεί εκ μέρους σας και το ποινικό αδίκημα της ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, για τα οποία ρητά επιφυλασσόμαστε να σας υποβάλλουμε εντός των ημερών μήνυση, και 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ και σας καταθέτουμε με το παρόν εξώδικο ΕΝΑ (1) ΕΥΡΩ ο καθένας μας, και πολύ είναι, για το παρακάτω αυτοκίνητό μας, μηχανή μας, φορτηγό μας κ.λ.π αντίστοιχα, 

ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 

Ως έχετε νομική-δημοσιοϋπαλληλική υποχρέωση, δημόσια λειτουργία και όχι απλά υπάλληλοι, δηλαδή εφαρμόζοντας ως εκτελούντες πρώτα το Σύνταγμα, μετά το νόμο και καμμία προφορική εντολή: 

Να παραλάβετε και εισπράξετε το 1€ από κάθε έναν/μία μας. 

Να μας εκδώσετε ένα γραμμάτιο-απόδειξη για τη κατάθεση ενός (1€) για το κάθε ένα αυτοκίνητό μας για εξώφληση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτου μας έτους 2013, στο οποίο να αναγράφονται οι παραπάνω αιτιολογίες. 

Σας καλούμε επίσης να μας καταβάλετε άμεσα τα έξοδα της παρούσας από 150 ευρώ συν ΦΠΑ 23 %. 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νομότυπα τη παρούσα μαζί με 1€ για τον / την κάθε ένα / μία μας στον Διευθυντή /-τρια των Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ταυτόχρονα ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης. 

Κέρκυρα 7 Γενάρη 2013 

ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ-ΚΑΛΟΥΝΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 

Όνομα Επώνυμο αρ. κυκλ. ΑΔΤ υπογραφή 

1. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.