Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ηλεκτρονική παράδοση του Ε1 για πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2012


Eνιαίος  Αγροτικός  Συνεταιρισμός  Κεφαλληνίας  &  Ιθάκης
                   «Ε . Α . Σ . Κ . Ι
             United Agricultural Cooperative of Kefallinia & Ithaca
       Αριθμ. Πρωτ. 24/15.01.2013                                                                       
Ηλεκτρονική παράδοση του Ε1 για πληρωμή της
 Εξισωτικής Αποζημίωσης 2012

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει  ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ) το δικαιολογητικό Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) θα παραδοθεί από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) στον..........
Οργανισμό Πληρωμών και  Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υ.Α.Α.Τ.  ηλεκτρονικά.

Δεδομένου λοιπόν ότι τα στοιχεία των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) των ενδυνάμει δικαιούχων Κεφαλλήνων και Θιακών παραγωγών της Εξισωτικής Αποζημίωσης θα τεθούν στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικά από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης για το οικονομικό έτος 2012, δεν υποχρεούνται στην κατάθεση του εν λόγω δικαιολογητικού στα πλαίσια της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Μόνο στην περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν εκ των υστέρων προβεί σε μεταβολή της φορολογικής τους δήλωσης τότε οφείλουν να προσκομίζουν στον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό αντίγραφο της νεώτερης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται κανονικά στα γραφεία του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης  Πρόεδρος  Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.