Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Συνεδριάζει το Περιφερειακό  Συμβούλιο
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Λειτουργία της ΕΤΙΝ.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Κατάσταση στέγασης μαθητών Κοντοκαλίου, μη ανέγερση νέου Σχολικού Κέντρου
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η : Κλείσιμο Δημοτικών Σφαγείων Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Για την πορεία αποκατάστασης του δρόμου προς Μύρτο Κεφαλονιάς
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Για τη μεγάλη καθυστέρηση στην τοποθέτηση της Γέφυρας στον Χάρακα Κεφαλονιάς.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Για τη μη ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ρέματος στην είσοδο της Κασσιώπης Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου από 4θέσιο σε 3θέσιο
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο ηλεκτρισμού στις εθνικές και επαρχιακές οδούς της Κέρκυρας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Λειτουργία περιφερειακού ταμείου.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικών της 1ης , 2ης , 3ης, 4ης , 5ης, 6ης , 7ης , 8ης , 26ης συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραίτης.

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση σχετικά με την ΕΤΙΝ.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Τουριστικής Προβολής κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 3ο : Διατήρηση των Κτηματολογικών Γραφείων των Ιονίων Νήσων: Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου και ενέργειες κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΘΕΜΑ 4ο : 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση υδατοδρομίων σε Κεφαλονιά , Ιθάκη, Μεγανήσι.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 6ο : Παραχώρηση αίθουσας στο νέο σχολικό συγκρότημα (Φαραώ) στην ΕΛΜΕ Κεφ/νιάς –Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 7ο : Κατανομή ποσού χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 022 του ΠΔΕ έτους 2015 για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 17-11-2015 στις υποδομές της Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Π.Ε. Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 8ο : Αναμόρφωση κατανομής ποσού χρηματοδότησης σε επιμέρους έργα των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης» – ΑΠΟΠΛΟΥΣ
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 10ο : Οινοποιεία Κεφαλονιάς. Προβλήματα από την επιβολή του ΕΦΚ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 11ο : Απαλλοτρίωση του δρόμου πρόσβασης του Αεροδρομίου Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 12ο : Το βακτήριο Xylella Fastidiosa.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 13ο: Σεισμικοί κίνδυνοι και μέγιστος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

ΘΕΜΑ 14ο: Κατάργηση της πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και των τμημάτων ένταξης από το Υπουργείο Παιδείας.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.
ΘΕΜΑ 15ο : Εισήγηση για λειτουργικές δαπάνες και κτιριακή υποδομή Γραφείων Α/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Άνθης

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Χρήστος Μωραίτης

———————————————————————————————–

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : Λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου 4**** με την επωνυμία «LOUIS GRAND HOTEL GLYFADA» ιδιοκτησίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ. Δυναμικότητας 465 κλινών, εκτός ορίου οικισμού, Δήμου Κερκυραίων, για γνωμοδότηση.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΘΕΜΑ 2ο : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού τύπου 3*** σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΣ Α.Ε» στη θέση «Υψόλιθος» Τ.Κ. Καλαμακίου, Δ.Ε. Λαγανά, Δήμος Ζακύνθου, για γνωμοδότηση.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο : Λατομείο αδρανών υλικών και κινητή μηχανολογική εγκατάσταση σπαστηροτριβείου (θραύση – ταξινόμηση – παραγωγή αδρανών υλικών) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις», που βρίσκεται στη θέση «Θέματα» στη Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων του Δήμου Κεφαλονιάς, για γνωμοδότηση
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 4ο : Τουριστική μονάδα Γ΄ τάξης δυναμικότητας 128 κλινών στη θέση Διχάλια, του Δήμου Λειβαθούς, Ν. Κεφαλληνίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας “Αφοί Κόκκολη ξεν/κές & τουριστικές Επιχ/σεις Ε.Π.Ε.”», για γνωμοδότηση.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 5ο : Εορτασμός των 300 χρόνων από τη νικηφόρα ναυμαχία της Κέρκυρας κατά των Τούρκων.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

ΘΕΜΑ 6ο: Σχετικά με την τροπολογία που αφορά στη χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας από τους Προϋπολογισμούς των Περιφερειών.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 7ο : Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 0,5 MW, της εταιρείας “A.I. SUN ENERGY ESTATE LIMITED”, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση “Παπαθανάτικα”, Τοπικής Κοινότητας Δουκάδων της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΘΕΜΑ 8ο :Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας “A.I. SUN ENERGY ESTATE LIMITED”, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση “Κάμπος”, Τοπικής Κοινότητας Γαρδελάδων της Π.Ε. Κέρκυρας», για διατύπωση απόψεων.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Λευκάδας σε δύο (2) επιτροπές :
• Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή Θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
• Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε Κέρκυρας στην επιτροπή Θαλάσσιων μέσων αναψυχής
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΨΗΦΙΣΜΑ για την απόλυση 2 εργαζομένων από το κηροπλαστείο της Μητρόπολης Κέρκυρας
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.