Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΜΕ-ΚΙ: Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 για την παιδεία: Εργαλείο για το νέο σχολείο της αγοράς και της ΕΕ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ (ΕΛΜΕ-ΚΙ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 για την παιδεία:
Εργαλείο για τις αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης,
για το νέο σχολείο της αγοράς και της ΕΕ
Ο νέος φιλομονοπωλιακός Κρατικός Προϋπολογισμός του 2014 αποτυπώνει την ένταση της επίθεσης σε βάρος της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Η παιδεία, ως δικαίωμα, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο, μαζί με την υγεία, την ασφάλιση και την πρόνοια. Ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός λειτουργεί σαν εργαλείο για τις αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, για το νέο σχολείο της αγοράς και της ΕΕ. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις νέες μειώσεις δαπανών αλλά και το πού πηγαίνουν οι δαπάνες που έχουν εγκριθεί, σε πιο συνολικό πλαίσιο εντάσσονται. Στην εισηγητική......
έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στη συνεισφορά της εκπαίδευσης στη συνολική μείωση που έχει επιτευχθεί στο γενικό σύνολο μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο, χάρη στον περιορισμό των προσλήψεων και στην αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, δηλώνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, επιδιώκει να παραμερίσει κάθε «εμπόδιο» στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε να προσελκύονται συσσωρευμένα κεφάλαια που δείχνουν ενδιαφέρον.
Το ύψος του προϋπολογισμού του 2014 για την Παιδεία διαμορφώνεται σε 5.090 εκατομμύρια, από τα οποία τα 4.600 είναι από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΤΠ) και τα 490 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το 2013 είχε προϋπολογιστεί το ύψος του σε 5.820 (5.226 από ΤΠ και 594 από ΠΔΕ) και η εκτίμηση είναι ότι στην υλοποίησή του θα φτάσει για το 2013 στα 5.396 (4.921 από ΤΠ και 475 από ΠΔΕ). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία έχουμε μείωση 730 εκατ. κάτω από τα προϋπολογισθέντα για το 2013 και 306 εκατ. κάτω και από τα υλοποιημένα στο χρόνο που πέρασε. οι εθνικοί πόροι (συνολικά άλλωστε η συμμετοχή των εθνικών πόρων είναι μόλις 90 εκατ.!). Ιδιαίτερα προβλήματα θα δημιουργηθούν από την προδιαγραφόμενη στην εισηγητική έκθεση περαιτέρω μείωση δαπανών προσωπικού και από την ουσιαστική εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών από το κράτος.
Οι νέες περικοπές θα προστεθούν στις προηγούμενες που συνδέθηκαν με τη δραστική μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, τις μεγάλες μειώσεις των λειτουργικών δαπανών, τις καταργήσεις υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, την αύξηση αριθμού μαθητών στην τάξη, κλπ. Ήδη οι μαθητές μετρούν δεκάδες χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες από την αρχή της σχολικής χρονιάς, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών και προδιαγράφεται, με μαθηματική ακρίβεια, ότι κάποια μαθήματα δε θα διδαχθούν καθόλου φέτος ή κάποια άλλα θα διδαχθούν λιγότερες ώρες. Μέσα από όλα τα προηγούμενα και σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο για το νέο σχολείο και την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, διαμορφώνεται το έδαφος για την είσοδο των επιχειρηματιών στα σχολεία, τη διαφοροποίηση του προγράμματος, την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος που υπηρετεί και αυτός ο προϋπολογισμός.
Ο νέος προϋπολογισμός για την παιδεία έχει, όπως είναι προφανές, άμεση συνάφεια με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα:
ü  Με τις 1676 νέες καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείων
ü  Με το ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
ü  Με τη νέα μείωση του αριθμού των αναπληρωτών – ωρομισθίων
ü  Με τον «εξορθολογισμό» του μισθολογικού κόστους για τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την είσοδο των ΜΚΟ στα σχολεία, τη μείωση των μισθών αλλά και του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών
ü  Με την προώθηση και ολοκλήρωση των αντιεκπαιδευτικών αλλαγών που προβλέπονται για τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ.
Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με γονιούς και μαθητές, οφείλουν να παλέψουν ενάντια στον προϋπολογισμό και συνολικά ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – μονοπωλίων. Μαζί με τις ταξικές δυνάμεις, να οργανώσουν την άμυνα και την αντεπίθεση για μια κοινωνία με το λαό στην εξουσία και κοινωνικοποιημένο τον πλούτο, ώστε να διοχετεύεται για τις λαϊκές ανάγκες.
Αργοστόλι 25/12/2013
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας

Γεωργόπουλος Διονύσης

Γαλιατσάτος Νικόλας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.