Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Α. ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ


23/05/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.Υπουργούς
- Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Οικονομικών

Θέμα : «Σχεδιαζόμενη κατάργηση των τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου» 
   Τις τελευταίες ημέρες αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Εφοριακών Ελλάδος(poedoy.gr), σχέδιο απόφασης σχετικά με την κατάργηση τμημάτων δικαστικού και ελέγχου στις ΔΟΥ (τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αρ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21.9.2011). Μεταξύ των αλλαγών συμπεριλαμβάνεται και η κατάργηση των Τμημάτων Δικαστικού και Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, διαμέσου της συγχώνευσής τους με τα αντίστοιχα τμήματα της Δ.Ο.Υ. Πάτρας.
Μόλις ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. με βασικό κανόνα ένα ανά νομό. Συγκεκριμένα δε για τα νησιά μας, η ΔΟΥ Αργοστολίου, μετά την κατάργηση της ΔΟΥ Ληξουρίου και Ιθάκης, φέρει την πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη των δικαστικών και ελεγκτικών θεμάτων σε
όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ενώ ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στο ρόλο της. Εν τούτοις, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αναγκαιότητα της παραμονής των τμημάτων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, ανακοινώνεται το κλείσιμο τους και μεταφορά τους στη Δ.Ο.Υ. Πάτρας στηρίζοντας τη μεταφορά αυτή στο επιχείρημα ότι σε πολλά νησιά που αποτελούν πρωτεύουσα του νομού, οι Δ.Ο.Υ. είναι μικρού μεγέθους και δεν μπορούν να έχουν πλήρως ανεπτυγμένο τμήμα Ελέγχου και Δικαστικού.
Στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και ειδικότερα στο άρθρο 33, αναφέρεται ότι σε κάθε σχέδιο νόμου, ρύθμιση ή τροπολογία, η κανονιστική διάταξη της Διοίκηση θα ελέγχεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ως προς τις επιδράσεις αυτών στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής(ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ) γνωμοδοτεί έτσι ώστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών να λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη των εθνικών πολιτικών.
Με τη μεταφορά στην Πάτρα των τμημάτων της ΔΟΥ Αργοστολίου δε δύναται να εξυπηρετηθούν οι τριάντα εννέα χιλιάδες(39.000) κάτοικοι των δύο νησιών. Οι φορολογούμενοι, οι υπάλληλοι αλλά και οι επαγγελματίες του νησιού θα αναγκαστούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και με μεγάλο κόστος για την διεκπεραίωση των θεμάτων τους με μεγαλύτερη δυσκολία στην έγκαιρη και τακτή πρόσβαση τους χειμερινούς μήνες.
Παράλληλα, η μεταφορά κρατικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην χωρική ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων σε περιοχή άλλης χωρικής ενότητας όπως είναι η Πάτρα, θέτει εν αμφιβόλω τη συνέχιση ύπαρξης της Ιονίου Περιφέρειας.
Επειδή οι επιπτώσεις του κλεισίματος των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και μεταφορά τους στη Δ.Ο.Υ. Πάτρας έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας,
Επειδή στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών,
Επειδή θα πρέπει να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους

Για τους παραπάνω λόγους,
ερωτούνται οι κ. Υπουργοί:

1.             Έχει γίνει η αποτίμηση των επιδράσεων του ενδεχόμενου κλεισίματος των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας;
2.             Σε τι ενέργειες θα προβούν οι κ. Υπουργοί για τη διασφάλιση της λειτουργίας των τμημάτων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου;
3.             Τι προτίθενται να πράξουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση από τις φορολογικές υπηρεσίες των πολιτών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης;
4.       Σε περίπτωση μεταφοράς των τμημάτων αυτών, με ποιο τρόπο διασφαλίζονται οι οργανικές θέσεις των εργαζομένων στην Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και αποτρέπεται ο  κίνδυνος απώλειας της εργασιακής τους θέσης;Η ερωτώσα Βουλευτής,


Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.