Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΟΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΤΕΣ ΜΕ ΜΑΥΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΡΕΛΛΗ ΧΑΡΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Δικηγόρος
Στον Άρειο Πάγο  & στο Συμβούλιο της Επικρατείας
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αριστοτέλη Σίδερη 3 Τ.Κ. 49 100 – ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ.: 26610 37627, fax: 2661 0 48517
e-mails:yorgoskaloudis@gmail.com,yorgoskaloudis@yahoo.com
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΥΨΩΣΑΝ ΜΑΥΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ  ΤΕΙ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΗ ΚΛΠ
αλλά,
ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ  ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΤΟΝ ΦΠΑ 23%, ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΑ ΚΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ.......
ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΑΛΛΑ  ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ κλπ
ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΡΕΛΛΗ ΧΑΡΑ !
23 Μάη 2013
Για την απειλούμενη κατάργηση του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου έλαβε την εξής απόφαση:
«ΔΗΜΟΣ
 Ι Ε Ρ Α Σ   ΠΟ Λ ΕΩΣ    ΜΕ ΣΟ Λ ΟΓ Γ Ι Ο Υ
 ΤΜΗΜΑ      Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ
 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν    Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν   & Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ ΜΕ Ρ ΙΜΝ Α Σ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 5ης / 2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Αριθμ . απόφασης : 83 / 2013
Θέμα: «Λήψη απόφασης για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου».
Σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
18.00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε έκτακτη συνεδρίαση
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8.066/6-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία
επιδόθηκε σε καθέναν από τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33)
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρατσόλης Παντελής Τσουνάκας Νικόλαος
2. Νούλας Παναγιώτης Γρίβας Νικόλαος
3. Κοταντάκης Δημήτριος Καπώνης Κων/νος
4. Φούντα Μαρία Ροδάτος Αθανάσιος
5. Καβάγιας Αριστείδης Παπανικολάου Χρήστος
6. Κυτάγιας Βασίλειος Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
7. Καραδήμας Δημήτριος
8. Σπανός Ιωάννης
9. Χονδρός Νικόλαος
10.Κασσαβέτης Γεώργιος
11.Πουλής Κων/νος
12.Καλτσούλας Κων/νος
13.Στέφου Βασιλική
14.Μαστρανδρέου Ιωάννης
15.Κολοζάκης Παναγιώτης
16.Κουφός Σπυρίδων
17.Πρεβεζάνος Γεώργιος
18.Κότσαλος Αγαθάγγελος
19.Φλώρος Δημήτριος
20.Μουρκούσης Νικόλαος
21.Βασιλείου Σπυρίδων
22.Μπαλαμπάνης Δημήτριος
23.Κουτσοθόδωρος Κων/νος
24.Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
25.Λιαπίκος Δημήτριος
26.Σαμαντάς Νικόλαος
27.Μαργαρίτης Θεόδωρος
28.Μπρούμας Βασίλειος
Κατά την συζήτηση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κατσούλης Παναγιώτης.
Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 13/2011 απόφαση Δημάρχου, Δημοτικός υπάλληλος Αντωνόπουλος Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων
Μεσολογγίου και Αιτωλικού.
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους η συνεδρίαση είναι έκτακτη. Το Σώμα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και ακολούθως ο Πρόεδρος εισάγει το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Λήψη απόφασης για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για το Τ.Ε.Ι.
Μεσολογγίου» και δίνει το λόγο στον κ.Κατσούλη Παναγιώτη – Δήμαρχο, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις που υπήρξαν από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα αποτελέσματα των κινητοποιήσεων που πραγματοποιηθήκαν.
Ακολούθως ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συνέχιση και κορύφωση των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση ενάντια στο σχέδιο «Αθηνά» για ισχυρό – αυτόνομο ΤΕΙ Μεσολογγίου και καλούμε κάθε πολίτη να συμμετάσχει και να στηρίξει ενεργά την απόφαση μας. Πρότεινε δε την υιοθέτηση από το Σώμα των ακόλουθων σημείων: Από το Σάββατο 9 Μαρτίου, «Το Μεσολόγγι υψώνει μαύρη σημαία». Σε κάθε δημόσιο κτίριο, δημοτική υπηρεσία καθώς και στα καταστήματα της πόλης, υψώνεται «η Σημαία της Αδικίας και της Ασέβειας» προς την πόλη και τους πολίτες της. Την Κυριακή 10 Μαρτίου, στις 11π.μ. να πραγματοποιηθεί κλείσιμο του εθνικού δρόμου, στον κόμβο της Ναυπάκτου, σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπάκτου. Επίσης, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου ξεκινάμε ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ στο Μουσείο – Πινακοθήκη, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των φοιτητών. Ο Δήμος και οι φορείς της πόλης δεν συμμετέχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Στο χώρο των επισήμων θα
υπάρχει μόνο το πανό της διαμαρτυρίας μας. Στις φετινές Εορτές Εξόδου δεν θα προσκληθεί και δεν θα παραστεί πολιτειακός παράγων καθώς και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Να αποσταλεί επιστολή καταγγελίας της κυβέρνησης, προς όλες τις Πρεσβείες των ξένων κρατών που εκπροσωπούνται στις Εορτές Εξόδου. Επίσης να αποσταλεί επιστολή καταγγελίας της κυβέρνησης, προς όλες τις πόλεις του παγκόσμιου δικτύου «ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ», που θα φιλοξενήσουμε το προσεχή Οκτώβριο στην πόλη μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί τους Αιτωλοακαρνάνες Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εφόσον το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» γίνει νόμος του κράτους με όσα αναφέρονται σε αυτό για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νομού μας και ειδικότερα για το ΤΕΙ Μεσολογγίου, να άρουν την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση να κηρυχθούν ανεπιθύμητοι στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Τέλος ζητείτε άμεσα συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Ακολούθως το λόγο, μεταξύ άλλων, έλαβαν και οι :
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς, η Βουλευτής Αιτωλ/νίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κα.Μαρία Τριανταφύλλου, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Ιωάννης Μπουλές, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγρινίου κα.Κατσαρή Κων/να, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου κ.Ιωάννης Ατσαλάκης, ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μεσολογγίου κ. Γεράσιμος Θεοφιλάτος, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου κ.Βασίλειος Σπυρόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής αποφάσεως .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη
ΟΜΟΦΩΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
α- Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως.
β- Εγκρίνει την συνέχιση κινητοποιήσεων ενάντια στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ και την διατήρηση του το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ως αυτοτελούς και αυτοδιοικούμενου ιδρύματος Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Αγώνα στην οποία θα συμμετέχουν οι Δημοτικές Παρατάξεις και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων για την οργάνωση των
κινητοποιήσεων ως ακολούθως:
1. Από το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 ‘‘Το Μεσολόγγι υψώνει μαύρη σημαία’’. Σε κάθε δημόσιο κτίριο, δημοτική υπηρεσία καθώς και στα καταστήματα της πόλης, υψώνεται «η
Σημαία της Αδικίας και της Ασέβειας» προς την πόλη και τους πολίτες της.

2. Την Κυριακή 10 Μαρτίου, στις 11π.μ. να πραγματοποιηθεί κλείσιμο της Ε.Ο. Αντιρρίου -Μεσολογγίου, στον κόμβο της Ναυπάκτου, σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπάκτου.

3. Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ξεκινά ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ στο Μουσείο – Πινακοθήκη, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει και θα στηρίξει όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των φοιτητών.

4. Ο Δήμος και οι φορείς της πόλης δεν συμμετέχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Στο χώρο των επισήμων θα υπάρχει μόνο το πανό της διαμαρτυρίας μας.

5. Στις φετινές Εορτές Εξόδου δεν θα προσκληθεί και δεν θα παραστεί πολιτειακός παράγων καθώς και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης.

6. Να αποσταλεί επιστολή καταγγελίας της κυβέρνησης, προς όλες τις Πρεσβείες των ξένων κρατών που εκπροσωπούνται στις Εορτές Εξόδου.

7. Να αποσταλεί επιστολή καταγγελίας της κυβέρνησης, προς όλες τις πόλεις του παγκόσμιου δικτύου «ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ», που θα φιλοξενήσουμε το προσεχή Οκτώβριο στην πόλη μας.

8. Καλούνται οι Αιτωλοακαρνάνες Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εφόσον το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» γίνει νόμος του κράτους με όσα αναφέρονται σε αυτό για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νομού μας και ειδικότερα για το ΤΕΙ Μεσολογγίου, να άρουν την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση.

Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσονται ανεπιθύμητοι στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

9. Ζητείται  άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 83 / 2013 .
Για την συνεδρίαση αυτή συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 11 – 03 – 2013
Ο Ειδ. Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.»

 Όποιος έχει λίγο μυαλό αναφωνεί «Μπράβο τους» και  συγχαίρει τους Μεσολλογγίτες.

Μόνον και μόνον που με τον κατάπτυστο και τρισάθλιο Νόμο ΡΗ΄ της 2Οης Δεκέμβρη 1865, ΦΕΚ 61/29-12-1865, ένα μόλις χρόνο μετά την Ένωση του Ιονικού Κράτους και του Βασιλείου της Ελλάδος» κατήργησαν οι κοτσαμπάσηδες της Αθήνας, εν μια νυκτί Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αρχοντείο της Παιδείας κλπ ως παρακάτω, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ από τότε να εορτάζεται η  Ένωση της Επτανήσου με την Αθήνα :

« ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρον 1
Καταργούνται
α) Το Αρχοντείον της Παιδείας εν Επτανήσω.
β) Η Ιόνιος Ακαδημία.
γ) Το εν Κερκύρα Ιεροσπουδαστήριον.
δ)Το εν Κερκύρα Γυμνάσιον.
ε) Τα Λύκεια Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, Ιθάκης, Παξών και Κυθήρων.»

 Πράξεις ύπουλες, βάρβαρες και σκοταδιστικές.
Τα αίτια; Οι κοτσαμπάσηδες της Αθήνας δεν μπορούσαν να ανεχτούν την πνευματική υπεροχή της Επτανήσου, δεν μπορούσαν να ανεχτούν τα πρωτεία της Επτανήσου ως πρώτου νεοελληνικού κράτους από το 1800, ήθελαν να περιορίσουν την επιρροή των Επτανησίων στη ζωή της χώρας. Μέχρι και για την κατάλυση του αυτοδιοίκητου της Εκκλησίας της Επτανήσου ακολούθησαν μία βρώμικη μεθόδευση με πλαστογραφίες και μηχανορραφίες εφάμιλλες των  φαναριωτών και τούρκου σουλτάνου.
  Μόνον ένας βουλευτής παραιτήθηκε τότε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο βουλευτής πλέον Κέρκυρας και Πρόεδρος της τελευταίας  ΙΓ΄Ιονίου Βουλής, ο Στέφανος Παδοβάς,
Ενώ λοιπόν οι Μεσολλογγίτες ύψωσαν  μαύρες σημαίες και δεν γιόρτασαν ούτε την 25η Μάρτη,
 Εδώ στα Επτάνησα και
Ενώ οι Μνημονιακές Δυνάμεις και οι κοτσαμπάσηδες της Αθήνας,

Κατήργησαν ουσιαστικά   το ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
Ενώ ακρωτηρίασαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Ενώ κατήργησαν τα Ειρηνοδικεία Ληξουρίου, Παξών, Ιθάκης, Λευκίμμης,
Ενώ κατάργησαν τις Οικονομικές Εφορίες,
Ενώ κατάργησαν τα υπ/τα της Τράπεζας της Ελλάδος,
Ενώ κατάργησαν την Ιόνιο Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ κατάργησαν την Ιόνιο Οικονομική Επιθεώρηση,
Ενώ με τον Καλλικράτη ψήφισαν αποκεντρωμένο φέσι από τη Πάτρα,
Ενώ ανύψωσαν τον ΦΠΑ στο 23% ενώ στη Μύκονο στο 5%,κάνοντας πολύ ακριβότερο τον τουρισμό στα Επτάνησα,
Ενώ δεν μας επιδοτούν τη μεταφορά των αγροτικών προιόντων, όπως στο Αιγαίο,
Ενώ έχουν καταληστεύσει τους Επτανήσιους με αβάσταχτους φόρους,
Ενώ οι δρόμοι μας είναι τρισάθλιοι την ώρα που εισπράτουν γύρω στο 1 δις € το χρόνο από τους φόρους επί της βενζίνας,
Ενώ έχουμε άθλια αεροδρόμια με τσαντήρια-σκηνές-δυσφήμηση του τουρισμού μας, (όπως αυτό της Κέρκυρας),
Ενώ δεν έχουμε πόσιμο νερό στις βρύσες μας και εισάγουμε κάθε χρόνο στα Επτάνησα εμφιαλωμένο νερό αξίας γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ,
Ενώ Γκερέκου και Δένδιας  εξαπάτησαν τους Κερκυραίους  και με τα  φράγματα,
Ενώ  δεν επιδοτούν τη καθημερινή αεροπορική σύνδεση των Νησιών μας και κάνουν τη ζωή μας δύσκολη,

Ενώ δεν επιδοτούν την ακτοπλοική σύνδεση των νησιών μας αλλά στην Αθήνα επιδοτούν το ελλειμματικό μετρό, τα ελλειματικά λεωφορεία, τον ελλειματικό Ηλεκτρικό, το ελλειμματικό τραμ, κλπ

Ενώ σε μας τα βασικά αγαθά είναι από 30% μέχρι 200% (στα μικρά νησιά) ακριβότερα,
Ενώ οι αθηναίοι έχουν τη φθηνή ενέργεια του φυσικού αέριου σε μας δεν τη φέρνουν,
Ενώ σε μας η ηλεκτρική ενέργεια είναι ακριβότερη κατά 20% και σε συνδυασμό με το γεγονός που δεν μας δίνουν φυσικό  αέριο πληρώνουμε την ηλεκτρική ενέργεια γύρω στο 50% ακριβότερη από τους Αθηναίους,
 Ενώ σχεδιάζουν να μας γεμίσουν γεωτρύπανα και βρωμιές, γεγονός που αλλάζει ραγδαία το τουριστικό προφίλ των νησιών μας, … βάφτισαν το Ιόνιο ως Πατραικό για να  δώσουν ποσοστό από τα πετρέλαια στη Πάτρα και σε μας να αφήσουν τις βρωμιές, τη ρύπανση, την υποτέλεια, και  τη διογκούμενη φτώχεια,
Ενώ μας έχουν ταράξει στα χαράτσια και έκαναν κατηφή το λαό

Χωρίς περηφάνεια,
Χωρίς Αιδώ,
Χωρίς αξιοπρέπεια,
Χωρίς γνώση και αίσθηση της έννοιας της αντιπροσώπευσης του Επτανησιακού Λαού, χωρίς επίγνωση των δυσμενέστατων συνεπειών των ενεργειών τους για τους Επτανήσιους και για τα Νησιά μας που τα ερημώνουν,
  Αντί οι κ.κ. Γκερέκου, Δενδιας, Σπύρου, Τρεπεκλής κλπ να υψώσουν Μαύρες Σημαίες και να απέχουν από κάθε εκδήλωση για να μπορούν να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των
Γιόρτασαν, μέσα στη τρελλή χαρά τους,
Όχι την Ένωση δύο κρατών και την ανάπτυξη με όρους ισονομίας και ισοπολιτείας αλλά γιόρτασαν  τα μεγάλα κακά που μας έκαναν και τα μεγάλα κακά που θα συνεχίζουν να μας κάνουν οι πολιτικοί κοτσαμπάσηδες της Αθήνας του γερμανικο-Μερκελικού  σημερινού προτεκτοράτου αλλά και οι ίδιοι ως οι ντόπιοι  κομματικοί τοποτηρητές-επιτηρητές  τους  υψώνοντας σημαίας υποταγής και μη διεκδίκησης !
 Με τέτοιες στάσεις οι κοτσαμπάσηδες της Αθήνας θα τους πετάνε ένα ξεροκόμματο ψευδαίσθησης εξουσίας για να κρατάνε μία καρέκλα και ένα μισθό  ενώ  όλοι τους  θα συνεχίζουν να μας κάνουν ανεπανόρθωτα κακά  και θα μας αναγκάζουν, ως τύραννοι, να τους πληρώνουμε και 50 αστυνομικούς για να βγαίνουν στη Λιτανεία του Άγιου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.