Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
13-02-2013 
ΘΕΜΑ: «Επείγουσες ανάγκες στελέχωσης για την Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων»
     Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
     Σας είχαμε κάνει γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, με την από 25/09/2012 Αναφορά μας, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από πλευράς σας. Η Α.Ε.Ν., ένα ζωτικής σημασίας κύτταρο της τοπικής κοινωνίας αλλά και της εθνικής προσπάθειας για οικονομική ανάκαμψη, έχει αφεθεί σε μία τροχιά που προδιαγράφει μία και μόνο πορεία-αυτήν προς τον τερματισμό της λειτουργίας της. Παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις απ’ τον κ. Δάνδολο ότι η σχολή δεν πρόκειται να κλείσει, στην πράξη παρατηρούμε την πλήρη εγκατάλειψη, η οποία μοιραία οδηγεί στο απευκταίο κλείσιμο.
Η υποστελέχωση της Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων, έχει φτάσει στο σημείο που δεν πάει άλλο. Απ’ τα είκοσι ένα στελέχη Λιμενικού Σώματος,  με τα οποία προβλέπεται να λειτουργεί, ευρίσκονται σήμερα στο δυναμικό της μόλις οχτώ, εκ των οποίων, ένας βρίσκεται σε απόσπαση για να ενισχύσει άλλη υπηρεσία, μία βρίσκεται σε άδεια λοχείας, ένας είναι αθλητής, οπότε παρουσιάζεται στη Σχολή τρεις μέρες την εβδομάδα και δύο με μειωμένο ωράριο. Ως εκ τούτου, μόνο τρία στελέχη είναι με κανονικό ωράριο. Η υφιστάμενη ενίσχυση της Ακαδημίας με δυο άτομα για τέσσερις μήνες λύνει προσωρινά μόνο το πρόβλημα της προστασίας των εγκαταστάσεων. Τα τρία άτομα πολιτικού......
προσωπικού που στελέχωναν την Ακαδημία συνταξιοδοτήθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν με αποτέλεσμα σήμερα να υπηρετεί μόνο ένα με διάθεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένεται να αποσπασθεί εντός του Φεβρουαρίου σε άλλη Υπηρεσία.
   Υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες υποστελέχωσης, μιας Σχολής που έχει περίπου διακόσιους ενεργούς σπουδαστές, είναι φυσικό επακόλουθο τα γραφεία και γενικά η απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη να βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση οι συντάξεις, οι πληκτρολογήσεις, οι διεκπεραιώσεις και αρχειοθετήσεις της αλληλογραφίας της Σχολής, οι χορηγήσεις των απαραίτητων πιστοποιητικών και βεβαιώσεις σπουδαστικής κατάστασης, η τήρηση του πρωτοκόλλου και η σφραγίδα της Σχολής, τα μητρώα σπουδαστών και αποφοίτων, το μητρώο απουσιών σπουδαστών, τα βιβλία διδασκόμενης ύλης καθώς και τα μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μελών Ε.Π. να εξυπηρετούνται απ’ τα ελάχιστα στελέχη που έχουν απομείνει και τα οποία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις τους υπό τις παρούσες συνθήκες.
     Επειδή η Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων αποτελεί κινητήριο δύναμη για τα νησιά μας,
     Επειδή το ενδεχόμενο κλείσιμο της Σχολής θα σημάνει την εισαγωγή της ήδη ασθενούς οικονομίας μας στην εντατική,
     Επειδή το έργο που επιτελεί η Σχολή είναι λειτούργημα καθώς έχει να κάνει με την παιδεία της χώρας μας,
     Επειδή η παιδεία της χώρας μας πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι να οικειοποιηθεί απ’ το ιδιωτικό κεφάλαιο,
     Επειδή η ναυτιλία είναι ένας από τους δύο πνεύμονες της χώρας μας μαζί με τον τουρισμό,
     Επειδή όπως πληροφορούμαστε υπάρχουν είκοσι τέσσερα άτομα, τα οποία έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα απ’ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με δυνατότητα απορρόφησης εντός ενός έτους,
     Επειδή η Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερα ακόμη στελέχη για να μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί,   

Για τους παραπάνω λόγους,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Σε τι μέτρα θα προχωρήσει προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων;
2.      Εξετάστηκε το ενδεχόμενο για το αν υπήρχε ενδιαφέρον τοποθέτησης στην Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων εκ μέρους των στελεχών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα απ’ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου;
3.      Υπάρχει κάποιο κυβερνητικό σχέδιο για τη διαχείριση και την απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Ε.Ν.;
4.      Εν τέλει, θα προχωρήσετε στην τόσο αναγκαία για τη Σχολή στελέχωση; Αν ναι, με ποιο τρόπο και με ποια χρονικά περιθώρια;Η ερωτώσα βουλευτής

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.