Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ


Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δ. Ιθάκης θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Επίσης θα γίνει Ενημέρωση - Συζήτηση σχετικά με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ»


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 • Εισηγητική εκθεση για την έγκριση σχεδιου προγραμματικής σύμβασης για την κατάθεση Τ.Δ.Π.Π. του Ο.Σ.Α.Μ.Ν. (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτ. & Προγραμματισμού)
 • Γνωμοδότηση περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το σχολικό έτος 2013-2014 (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτ. & Προγραμματισμού)
 • Εισηγητική εκθεση για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ 159/2012 αποφασης Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Ιθάκης σε πρόσκληση ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ ΑΕ) (Εισήγ: Δήμαρχος)
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της .... Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς ΟΤΑ ΑΕ. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 • Λήψη απόφασης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Πρόνοιας από το Δήμο Ιθάκης στο Ν.Π.Δ.Δ. <ΕΛΠΙΝΩΡ> - Τομέα Κοινωνικής Προστασίας. (Εισηγ: Γ. Βερώνης , Πρόεδρος του Ν.Π.)
 • Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012. (Εισηγ: Οικονομική υπηρεσία)
 • Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού ΟΙΚ. έτους 2012 για λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγ: Οικονομική υπηρεσία)
 • Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου <Η ΠΡΟΟΔΟΣ> για οικονομική ενίσχυση. (Εισήγ : Χρ. Παίζη)
 • Αίτηση Παναγή Τραυλού κατοίκου Κιονίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης μπροστά από την οικία του. (Εισήγ: Χ. Δημητριάδης)
 • Αίτηση Δημήτριου Πεταλά κατοίκου Κολλιερής για επέκταση φωτισμού έως την οικία του. (Εισήγ: Χ. Δημητριάδης)
 • Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου : «Προσθήκη κατ’ επέκταση Γυμνασίου Λυκείου Ιθάκης» Αναδόχου Κ/Ξ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΛΗΣ. (Εισήγ: Χ. Δημητριάδης)
 • Αίτημα για διορισμό Δημοτικών Συμβούλων στη Διαχειριστική Επιιτροπή του Κ.Π.Ε. Ιθάκης. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 • Αντικατάσταση της Δημοτικού Συμβούλου Ε. Ραυτοπούλου στη τριμελή επιτροπή για την εξέταση ενστάσεων που αφορούν λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 • Ακύρωση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος του Δεσσαλέρμου Ανδρέα του Γερασίμου. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 • Ακύρωση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος του Γκαβανόζη Τηλεμάχου του Ευστρατίου. (Εισήγ: Δήμαρχος)
 • Μεταφορά του Ηρώου στη θέση του υπό κατεδάφιση κτιρίου του παλιού Ειρηνοδικείου (Εισηγ: Αντιπρόεδρος ΔΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.